Zpět

Dlouhomilov (něm. Lomigsdorf, soudní okres Zábřeh, okresní hejtmanství Zábřeh)

Občanská beseda Metoděj

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 11.9.1888 pod č. j. 28 717.
Počátkem století činnost spolku ustala, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1909.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh

Obsah