Zpět

Dobrčice (soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.5.1890 pod č. j. 17 058.
Počátkem století činnost spolku ustala, až byl na jaře roku 1908 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah