Zpět


Dolany (soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)


Čtenářský spolek

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 23.6.1864 pod č. j. 9339.
V roce 1879 vystupuje již jako spolek čtenářsko-pěvecký. 26.12.1879 uvedli členové spolku divadelní hru Vrátný z Karlína, 1.1.1880 Staří blázni a 6.1.1880 Nepokradeš.
Předsedou spolku byl tehdy František Šuba, jednatelem František Hejný.
14.11.1880 se spolek v počtu 40 členů účastnil slavnosti svěcení praporu Čtenářsko-pěveckého spolku v Týnečku.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc;
SOkA Olomouc fond M 1-3 OkÚ Olomouc-venkov 1850-1945, karton 100


Obsah