Zpět


Doloplazy (soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)Čtenářsko-pěvecký spolek Metoděj

Spolkové stanovy byly schváleny 26.4.1899 pod č. j. 25 278. Činnost však brzy ochabla a v roce 1912 byl spolek z katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah