Zpět

Domašov nad Bystřicí (něm. Domstadtl, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1891 pod č. j. 2210.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okreesu Šternberk;

Obsah