Zpět

Doubravník (soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov))


Čtenářsko-hospodářský spolek Vlastimil

Stanovy z 23.1.1881. Schváleny 10.2.1881 pod č. j. 2598. Stanovy v čl. 1. zahrnují do účelu spolku také “... cvičení ve zpěvu a hudbě, pořádání přednášek ...”.
Prvním předsedou spolku byl zvolen Leopold Keller, jednatelem František Životský (ještě 1895). V letech 1891-96 byl předsedou spolku Augustin Brzobohatý, jednatelem 1893 Emanuel Janovský.

Prameny a literatura:
MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Boskovice;
SOkA Blansko ...;
Mazáč Leopold, Bukal Bořivoj: Doubravník. Doubravník 1972 str. 94


Obsah