Zpět


Drahlov (soudní okres Kroměříž, okresní hejtmanství Kroměříž, dnes osada Jarohněvic)Čtenářsko-pěvecký spolek

Stanovy byly schváleny 8.12.1883 pod č. j. 29 527.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 473d Spolkový katastr okresu Kroměříž

Obsah