Zpět


Drahlov (soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Vznikl v roce 1885, existoval do roku 1922, kdy byl ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah