Zpět

Drahotuše (soudní okres Hranice, okresní hejtmanství Hranice)

Měšťanská Beseda

Spolek vznikl v roce 1873, stanovy z 20.8.1873 potvrdilo místodržitelství 18.9.1873.
Počáteční nadšení i díky postupným změnám politického klima rychle vyprchalo, až se valná hromada 2.2.1877 usnesla o dobrovolném rozpuštění spolku. Ještě téhož roku byl ze spolkového katastru vymazán.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 g, Spolkový katastr okres Hranice;
                    fond B 14 fasc. 135;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah