Zpět

Dražůvky (soudní okres Ždánice, okresní hejtmanství Kyjov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Palacký

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 24.2.1909 pod č. j. 11 200.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437e Spolkový katastr okresu Kyjov

Obsah