Zpět

Dřevohostice (soudní okres Bystřice, okresní hejtmanství Holešov)Slovanský čtenářsko - pěvecký spolek Žerotín

Vznikl v roce 1873.
Nejpozději v roce 1881 se jeho sbormistrem stal místní nadučitel Petr Vašíček (*1846 Lesnice, v Dřevohosticích 1876-1907). Dne 28.8.1892 byl slavnostně posvěcen spolkový prapor za účasti okolních spolků, mj. holešovského Podhorana.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 f, Spolkový katastr okres Holešov;
SOkA Přerov školní kronika Dřevohostice 1876-1918;
SOkA Kroměříž fond B-l 22 i.č. 31 kart. 11, PS Podhoran Holešov 1861-72-


Obsah