Zpět


Drnovice (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)Čtenářsko-pěvecký spolek Metoděj

Spolkové stanovy byly potvrzeny 29.11.1888 pod č. j. 37 708. Na přelomu století činnost ustávala, až koncem roku 1914 došlo k výmazu ze spolkového katastru.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah