Zpět

Dubany (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Pokrok

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 14.2.1878 pod č. j. 2524

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah