Zpět

Dvorce (něm. Hof, soudní okres Dvorce, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 5.9.1872 pod č. j. 17 389.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437m Spolkový katastr okresu Moravský Beroun;
MZA Brno fon B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk


Obsah