Zpět

Edrovice (soudní okres Rýmařov, okresní hejtmanství Rýmařov))

Musikverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 22.2.1906 pod č. j. 5429.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Rýmařov;


Obsah