Zpět

Spolky ve Frenštátě (soudní okres Frenštát, okresní hejtmanství Místek)

Občanská beseda (1861)
Jednota divadelních ochotníků (1875)
Řemeslnická beseda (1882)
Akademický feriální spolek severovýchodní Moravy (1885)
Tělovýchovná jednota Sokol (1890)
Křesťansko-sociální spolek (1897)


Obsah