Zpět

Francova Lhota (soudní okres Valašské Klobouky, okresní hejtmanství Uherský Brod)Fyrní cyrilská jednota

Stanovy schválilo místodržitelství 29.12.1882 pod č. j. 29 465.
Předsedou byl jenomyslně zvolen farář P. Josef Fajstl, sbormistrem učitel Josef Merlíček.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okres Uherský Brod;
Cyril IX/1882 č. 12 str. 97


Obsah