Zpět

Břežany dř. Fryšava, něm. Frischau
(soudní okres Jaroslavice, okresní hejtmanství 1855-1868 Jaroslavice, 1868-1949 Znojmo)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1897 pod č. j. 22 440.
GV byl členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem 20. století zastupoval Martin Gross.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah