Zpět

Fryšták (něm. Freistadtl, soudní okres Holešov, okresní hejtmanství Holešov)


Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Vznikl v roce 1883, stanovy potvrdilo brněnské místodržitelství 19.4.1883 pod č. j. 8754.
Slavnosti svěcení spolkového praporu 3.6.1888 se účastnil mimo jiné holešovský Podhoran.

Prameny:

MZA Brno fond B 4/I kn. 436 f, Spolkový katastr okres Holešov;
SOkA Kroměříž fond B-l 22 i.č. 31 kart. 11, PS Podhoran Holešov 1861-72-


Obsah