Zpět

Horní Bobrová (něm. Oberbobrau, soudní okres Nové Město, okresní hejtmanství Nové Město)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.4.1868 pod č. j. 8059.


Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 437 o Spolkový katastr okresu Nové Město

Obsah