Zpět

Hořejší Kunčice (něm. Kuzendorf, soudní okres Dvorce, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.2.1912 pod č. j. 8946.


Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 437m Spolkový katastr okresu Moravský Beroun

Obsah