Zpět

Horní Město (něm. Bergstadt, soudní okres Rýmařov, okresní hejtmanství Rýmařov)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 2.12.1871 pod č. j. 22 488, změněny v roce 1907.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Rýmařov;


Obsah