Zpět

Horní Moštěnice (soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Pokrok

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 4.3.1868 pod č. j. 3901.
Spolek zanikl již před začátkem světové války.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkaový katastr okresu Přerov

Obsah