Zpět

Horní Újezd (soudní okres Bystřice pod Hostýnem, okresní hejtmanství Holešov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Cyril

Vznikl v roce 1894, Stanovy byly místodržitelstvím potvrzeny toho roku pod č. j. 4379.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 f, Spolkový katastr okres Holešov

Obsah