Zpět

Hájov (soudní okres Příbor, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Havlíček

Spolkové stanovy z byly místodržitelstvím schváleny 14.11.1909 pod č. j. 74 311.

Činnost spolku neměla dlouhé trvání; ze spolkového katastru byl vymazán již v roce 1914.

Prameny a literatura:

MZA Brno fon B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;


Obsah