Zpět


Hlubočky (něm. Hombok, soudní okres Olomouc)


Männergesangverein

Spolkové stanovy schválilo brněnské místodržitelství počátkem roku 1892 pod č. j. 9104.
Dne 26.6.1898 se spolek účastnil slavnosti svěcení spolkového praporu v Mohelnici.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc;
Programm- Buch der Müglitzer Gesangvereines. Begonnen am 1. Jänner 1912. SOkA Šumperk fond Pěvecký spolek v Mohelnici, nezprac.


Obsah