Zpět


Hněvotín (něm. Nebotein, soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)


Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly schváleny v roce 1891 pod č. j. 23 657.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc;


Obsah