Zpět

Hnojice (soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)Pěvecko-čtenářský spolek Vlastimil

Spolek vznikl v roce 1864, do roku 1883 jen jako mužský sbor (4T I, 4 T II, 5 B I, 4 B II, přitom 50 členů přispívajících, 10 zakládajících). Do počátku 80. let se sbor nejspíš znatelně redukoval, neboť při přetvoření na sbor smíšený disponoval jen 20 zpěváky (5 S, 6 A, 5 T, 4 B). Počet členů přispívajících zůstal na úrovni roku 1864. Připojení ženských hlasů však mělo na růst sboru blahodárný vliv, neboť již v roce 1884 se mohl sbor dělit na 6 hlasů (6 S, 6 A, 4 T I, 4 T II, 5 B I, 4 B II) a dále se rozrůstal (1894 12 S, 13 A, 6 T I, 7 T II, 9 B I, 8 B II).
V roce 1894 byl předsedou Vlastimila rolník František Škoda, jednatelem František Dřímalka, sbormistrem nadučitel Vavřinec Bartůněk. Spolek ročně vykazoval 52 zkoušek a 6 veřejných vystoupení. Hlavním sponzorem spolku byla místní záložna, odkud ročně přicházelo 80 zlatých.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk;
SÚAr Praha, fond Pěvecká obec československá, sign. H fasc. 56-2 Hnojice 1894


Obsah