Zpět

Holešov (soudní okres Holešov, okresní hejtmanství Holešov)

Männergesangverein.

Vznikl počátkem 70. let 19. století a do konce století konkuroval Podhoranu, zejména v dobách jeho stagnace. V letech 1887-1895 byl spolek členem moravského Sängerbundu. Měl v průměru 16 činných členů.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 f, Spolkový katastr okres Holešov;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;


Spolky v Holešově
Obsah