Zpět

Holešov (soudní okres Holešov, okresní hejtmanství Holešov)

Čtenářský spolek.

Mimo Podhoran působil v Holešově německý Männergesangverein a český Čtenářský spolek, jehož pěvecký a hudební odbor, vzniklý kolem roku 1890 míval nad nečinným Podhoranem až do konce století převahu.

Prameny a literatura:Spolky v Holešově
Obsah