Zpět

Holešov (soudní okres Holešov, okresní hejtmanství Holešov)

Musikverein.

Vznikl asi v roce 1874, nejspíš brzy došlo i k jeho výmazu.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 f, Spolkový katastr okres Holešov

Spolky v Holešově
Obsah