Zpět

Holešov (soudní okres Holešov, okresní hejtmanství Holešov)

Deutscher Schulverein

Vznikl v roce 1884 jako místní skupina všeobecného německého Školského spolku s centrem ve Vídni. Stanovy mu umožňovaly uspořádávat i hudební programy, ale pěvci či hudebníci byli většinou osoby mimo spolek. Vlastními silami vystupovali učitelé zejména při pohřbech kolegů.
Spolek zanikl o 20 let později pro nedostatek členů.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 f, Spolkový katastr okres Holešov;
SOkA Kroměříž, fond A-8


Spolky v Holešově
Obsah