Zpět


Horní Břečkov (něm. Oberfröschau, soudní okres Vranov, okresní hejtmanství Znojmo) 6,5 km V od Vranova nad Dyjí


Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 3.5.1890 pod č. j. 14 763

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo

Obsah