Zpět

Hostašovice (soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový jičín)

Občanská beseda Svornost

Spolkové stanovy z 16.7.1870 byly místodržitelstvím schváleny 23.7.1870, spolek však zanikl již po pěti letech existence.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;
                  B 14 fasc. 133;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah