Zpět


Hoštice (od roku 1942 Hoštice-Heroltice, soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)


Čtenářsko-pěvecký spolek Občanská beseda

O vznik spolku se přičinili starosta Josef Vymazal, mlynář a předseda prozatímního výboru Vilém Kleveta, učitel František Machař, kaplan P. Jan Hudeček a rolník Konrád Martínek (pozdější říšský poslanec).
Stanovy spolku z 27.11.18884 místodržitelští úředníci pro formální nedostatky vrátili; opravené znění z 28.12.1884 bylo schváleno 13.1.1885 pod č. j. 415, změněny 10.1.1886 (schváleno 3.3.1886 pod č. j. 5727).
V roce 1886 byl spolkovým předsedou Jiří Procházka, jednatelem Konrád Martínek.
Podle §. 1 stanov bylo "účelem spolku" vzdělávání vědomostí a šlechtění společenského života. Sloužily k tomu časopisy a knihy poučné, pěstování zpěvu sborového při veřejných zábavách, jak v místnostech spolkových, tak mimo ně, při výletech, při pohřbech a slavnostech vůbec. Podle §. 20 se řádné zkoušky ve zpěvu konaly nejméně jednou týdně.
Od roku 1928 nevyvíjel spolek žádnou aktivitu a byl v roce 1934 ze spolkového katastru vymazán (výnos č. j. 355 39/1934).

Prameny:

MZA Brno fond B 40 / I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
                             B 40/II karton 3975 i. č. 55 539/1934


Obsah