Zpět


Hovězí (soudní okres Vsetín, okresní hejtmanství Vlašské Meziříčí, 1909-1949 Vsetín)


Farní cyrilská jednota

Stanovy schválilo brněnské místodržitelství 16.4.1889 pod č. j. 12 706.
Předsedou spolku byl zvolen Jan Daněk.
Při založení měl spolek 51, v roce 1891 64 členů.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí;
SOkA Vsetín fond OkÚ Valašské Meziříčí kn. 220 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí


Obsah