Zpět

Hradec (něm. Grätz, soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Musikverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1894 pod č. j. 26 854.
Po světové válce už spolek činnost neobnovil a byl v roce 1921 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk;

Obsah