Zpět


Hrádek něm. Edrberg
Soudní okres Jaroslavice, okresní hejtmanství 1855-1868 Jaroslavice, 1868-1949 Znojmo)

Männergesangverein

Stanovy schválilo místodržitelství 28.2.1887 pod č. j. 5626.
V roce 1888 byl předsedou spolku hostinský Johann Schaden (ještě 1890), 1891 Edmund Nárožný, jednatelem 1890 Alois Wurscher (1891 místopředsedou).
Sbormistrem byl počátkem roku 1891 Franz Steinmetz, jeho zástupcem Johann Schmidt.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo, Moravské Budějovice;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo sign. N 1 karton 264 č. j. 1275/1889, karton 267 č. j. 1515/1890, karton 271 č. j. 2434/1891


Obsah