Zpět

Hrdibořice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Jaroslav

Spolkové stanovy z byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1872 pod č. j. 700, ze spolkového katastru byl spolek vymazán v roce 1911. Nelze vyloučit, že jeho členové přešli do Národní jednoty.


Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah