Zpět


Hrušovany nad Jevišovkou 15 km VSV od Jaroslavic,
(Soudní okres Jaroslavice,okresní hejtmanství 1855-1868 Jaroslavice, 1868-1949 Znojmo)


Gesang- und Musikverein

Stanovy schváleny 5.3.1890 pod č. j. 7454, změněny v roce 1920 (č. j. 5662). V letech -1891-1892- byl předsedou spolku majitel domu Ferdinand Ecker, sbormistrem učitel Johann Leitner, místosbormistrem majitel nemovitostí Josef Hantschek. Ve spolkových místnostech v hostinci Wertheim často zněly tehdy běžné a oblíbené liedetafly např. Engelsbergerovy (So viel Stern' am Himmel stehen), Schäferovy (Die Post) či Spohrovy (Das Lied), ale i větší díla, např. Ein Sonntag auf da Ulm Thomase Koschata pro sbor a orchestr.
Spolek byl členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem 20. století zastupoval Franz Krčma.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOKA Znojmo fond OkÚ Znojmo karton 273 č.j. 11 639/1891, karton 275 č.j. 3651/1892, 7207/1892;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah