Zpět

Hukvaldy (soudní okres Místek, okresní hejtmanství Místek)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolek vznikl v roce 1865 zásluhou nadučitele Jiřího Janáčka, otce Leoše Janáčka.
Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 24.4.1865 pod č. j. 6666, změněny byly v roce 1903.
Do roku 1872 byl předsedou František Malota, poté 1873-1875-? František Sobotík, před koncem století Jakub Kuběna (†16.10.1904) nadučitel Eduard Vaculík odešel v listopadu 1900 do Zábřeha, jeho místo zaujal nový nadučitel Jindřich Dohnal (†1939), jenž ve funkci setrval přes celou válku.
Na přelomu století byl "cvičitelem zpěvu" učitel Jan Návrat (†28.4.1939), zároveň dirigent spolkové hudby. Od roku 1903 byly funkce sbormistra a dirigenta většinou rozděleny (Dohnal sbormistr, Návrat dirigent); pěvecká činnost pozvolna upadala. Beseda byla jedním z mála spolků, který za války zcela nepřerušil činnost, valné hromady a v omezené míře výborové schůze se konaly (mimo 1917) každým rokem.
V srpnu 1900 chtěl spolek k 35. výročí svého trvání uspořádat výlet na hrad, jenž byl zamítnut biskupským přípisem: Nebude neznámo, jak zpustle zachovali se nestoudní turisté v zámecké kapli na hradě a jaké profanace se tem staly. Proto nelze žádosti vyhověti.
Spolek vyvíjel činnost i v oblasti ochotnické; zmínku zaslouží alespoň provedení Štolbových her PenízeStaří blázni, Šamberkových her Jedenácté přikázání a Palackého třída č. 27 a Kříže u potoka Elišky Peškové.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek;
SOkA OL fond ÚŘAS sign. 44/8 karton 1330;
SOkA Frýdek-Místek fond Čtenářsko-pěvecký spolek Hukvaldy;
Michna Radomír, Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce, FFOU Ostrava 2000


Obsah