Zpět

Hutisko (soudní okres Rožnov, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí)

Občanská beseda

Spolkové stanovy z 19.4.1870 byly místodržitelstvím schváleny 12.7.1870, spolek však ukončil činnost a členové se rozešli již počátkem roku 1874.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 14 fasc. 131;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah