Zpět

Huzová (něm. Deutschhause, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 29.4.1872 pod č. j. 8154.


Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk

Obsah