Zpět

Ivaň (soudní okres Židlochovice. hejtmanství 1850-1855, 1868-1939 Hustopeče, 1855-1868 Židlochovice)


Občanská beseda

Existovala v letech 1898-1921.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče

Obsah