Zpět

Jalubí (soudní okres Uherské Hradiště, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Jednota sv. Josefa

V letech -1907-1908- byl předsedou spolku Antonín Korvas. Není bez zajímavosti, že výbor tvořili mimo obuvníka Vincence Martínka ve funkci knihovníka jen rolníci.
27.1.1907 provedli členové lidovou hru se zpěvy o 7 jednáních, na základě povídky P. Václava Kosmáka upravenou J. Frölichem Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu, 12.5.1907 hru J. E. Šlechty Kříž u potoka, 26.1.1908 obdobnou úpravu povídky Václava Kosmáka od Antonína Svobody Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou cestu opět se vrátil.
Po divadelních představeních se podle dobových zvyklostí konaly taneční zábavy.

Prameny

SOkA Uherské Hradiště fond Okresní úřad Uherské Hradiště 1850-1945 karton 871, 874, 875;


Obsah