Zpět

Janovice (soudní okres Rýmařov, okresní hejtanství Rýmařov)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelství schváleny 26.8.1886 pod č. j. 26 091, změněny v roce 1890.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Rýmařov;


Obsah