Zpět

Janušov (něm. Johnsdorf, soudní okres Rýmařov, okresní hejtanství Rýmařov)

Sängerklub

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 18.7.1908 pod č. j. 40 395.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Rýmařov;

Obsah