Zpět

Jarcová (soudní okres Valašské Meziříčí, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí)

Čtenářsko-pěvecký spolek Snaha

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 19.3.1906 pod č. j. 12 427.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí

Obsah