Zpět

Spolky v Jaroslavicích
Soudní okres Jaroslavice, okresní hejtmanství 1855-1868 Jaroslavice, 1868-1949 Znojmo)Joslowitzer Gesang- und Musikverein (1880)
Militär- Veteranenverein (1890)

Obsah