Zpět

Spolky v Jedovnicích (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)


Za předzvěst spolkové činnosti v Jedovnicích můžeme považovat Besedu v létě 1845, uspořádanou zejména studentem Františkem B. Ševčíkem za pomoci úředníka Františka Kupky, nadučitele Jakuba Paděry, učitele Vincence Mazala a dalších učitelů z okolí - Vavřince Švédy z Kotvrdovic, Františka Mokrého z Rudice, Antonína Koutného z Vilémovic. Beseda tak popudila ředitele panství Rájec Ullmanna, že student Ševčík musel před dráby uprchnout do Švýcarska a do vězení byl na měsíc místo něj vsazen jeho otec Karel Ševčík.